WBSO subsidie - subsidie voor technische ontwikkeling

Ontwikkelt u nieuwe producten, processen of programmatuur? Dan is de WBSO subsidieregeling interessant voor uw bedrijf. Deze subsidieregeling is in zijn opzet zeer geschikt voor het MKB, maar is ook uitermate geschikt voor grotere bedrijven.

In 2020 bedraagt de subsidie 32% over de eerste € 350.000 aan subsidiabele kosten en 16% over het bedrag daarboven.

Kenmerken van de WBSO subsidie:

 • De subsidie kan bijna op elk moment aangevraagd worden.
 • De subsidie is van toepassing op zowel loonkosten, bijkomende kosten en soms ook investeringen.
 • De toegezegde subsidie is snel liquide te maken.
 • De WBSO-beschikking geldt tevens als belangrijkste toegangsticket voor de Innovatiebox (= gedeeltelijke belastingvrijstelling voor innovatiewinst).

En wist u ook dat

 • een WBSO subsidieaanvraag vele (kleine en grote) projecten mag bevatten?

 • zowel vennootschapsbelastingplichtige als IB-ondernemers WBSO subsidie kunnen ontvangen?

 • een met WBSO gesubsidieerd project meerdere jaren mag duren?

Wat is de WBSO subsidie?

De WBSO subsidie, ook wel subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) genoemd, is een stimuleringsregeling voor innovatieve bedrijven en heeft een jaarlijks budget van ca. € 1.150 miljoen.

Waarvoor is subsidie te krijgen?

Alle ontwikkelingswerk dat u als bedrijf zelf uitvoert en gericht is op:

 1. ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, processen of programmatuur,
 2. technisch wetenschappelijk onderzoek.

Kosten die in aanmerking komen voor de WBSO-subsidie zijn loonkosten, bijkomende kosten en investeringen ten behoeve van uw R&D-project. Enkele voorbeelden van bijkomende kosten zijn:

 • Kosten voor het laten maken van een prototype,
 • Kosten het doen van metingen aan of het testen van prototypes,
 • Kosten van huur van apparatuur van derden die noodzakelijk zijn voor het project,
 • Aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen, bijvoorbeeld voor proefnemingen,  proefbatches en (niet-commerciële) prototypes,
 • Gebouwkosten die aan ontwikkelingsprojecten zijn toe te rekenen.

WBSO subsidie: hoeveel levert het op in 2020?

32% over de subsidiabele kosten tot en met € 350.000 aan kosten per jaar, per entiteit. Daarboven, dus vanaf € 350.000, bedraagt het percentage 16%.

Voor jonge ondernemingen (minder dan 5 jaar loonbelastingplichtig) geldt een startersbonus, waardoor het voordeel in de eerste schijf oploopt tot 40%. Voor IB-ondernemers geldt een ander WBSO regime: Voor de medewerkers in loondienst geldt de normale loonkostensubsidie, voor de ondernemer zelf kan een forse verhoging van de zelfstandigenaftrek worden aangevraagd van € 12.775 of € 19.166. 

Rekenvoorbeeld:

Stel, uw bedrijf besteedt in 2020 1.000 uur aan innovatie. Bij een uurtarief van 30 euro zijn de subsidiabele loonkosten dan € 30.000. Daar bovenop komt nog een bedrag van bijkomende kosten en investeringen. Stel dat specifieke onderzoeksapparatuur wordt aangeschaft ter grootte van  € 40.000, dan zijn de totale subsidiabele kosten € 75.000.

Te verwachten subsidie:
Als gevestigde onderneming ontvangt u  € 24.000 subsidie (32% van € 75.000). Als jonge onderneming ontvangt u zelfs 40%, dus € 30.000 subsidie.

WBSO-subsidieregeling dubbel interessant

Sinds 2008 kan er met een WBSO-beschikking toegang worden verkregen tot de Innovatiebox faciliteit. Bij gebruikmaking van de Innovatiebox kan de winst die voorkomt uit WBSO projecten afgerekend worden tegen een verlaagd belastingtarief van slechts 7% (i.p.v. 20-25%).

Meer weten over de WBSO subsidie?

Neem contact op met één van onze WBSO-specialisten: 055 - 20 20 004 of vraag om een vrijblijvende afspraak op info@pionieradvies.nl.

neem contact op