Subsidies voor software

De belangrijkste subsidieregeling voor de Nederlandse IT sector is nog steeds de WBSO-regeling. Ondanks een kritische opstelling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn er kansen genoeg voor een bedrijf dat innovatieve software ontwikkelt. 

De WBSO-subsidieregeling voor de ontwikkeling van software heeft een eigen dynamiek. Dit blijkt uit de afwijkende voorwaarden, een uitgebreider aanvraagformulier als ook uit de beoordelingspraktijk die afwijkt van de rest van de WBSO-regeling. Het geheim van een goede WBSO-subsidieaanvraag is om zo precies mogelijk te begrijpen wat de beoordelende instantie wel en niet accepteert. En dit laatste is soms behoorlijk lastig, want de gedragslijn die de beoordelende instantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hanteert, is op belangrijke onderdelen niet helder in de wettekst, noch in de WBSO-handleiding terug te vinden. Het is dus van belang goed te begrijpen wat RVO aan informatie nodig heeft om een WBSO-aanvraag voor een software ontwikkelingsproject te beoordelen. In eerste instantie is dit de technische problematiek op het niveau zoals de programmeur deze ervaart. Deze technische problematiek moet aantoonbaar een serieus informatietechnologisch probleem omvatten. RVO scherpt dit in de praktijk nog verder aan door zogenoemde “programmeertechnische” knelpunten en oplossingsrichtingen te verlangen. Het is dus voor u als aanvrager van belang om op dit specifieke technische aggregatieniveau in te steken bij het formuleren van een projectomschrijving. Dit is in de praktijk vaak een uitdaging. Hetzij, doordat de technische oplossingsrichting nog onvoldoende verkend is of omdat nogal specialistische kennis nodig is over de technische details van het ontwikkelingsproject. Daarnaast helpt het ervaring en bedrevenheid te hebben om dit goed over het voetlicht te brengen.

Als uw bedrijf software ontwikkelt, maar nog niet of amper gebruik maakt van de WBSO, dan loont het de moeite dit opnieuw te laten bekijken door een gespecialiseerde subsidie-adviseur. Ook als u in het verleden te maken heeft gehad met tegenslagen, afwijzingen of misschien wel een verbitterde pennenstrijd gevoerd heeft met de subsidiegever, dan bestaat nog steeds de kans dat u met een andere aanpak wel succesvol bent. 

Het loont altijd de moeite om uw subsidiekansen (opnieuw) te laten onderzoeken. Bovendien hebben bedrijven die zelf software ontwikkelen en daarbij eigenaar blijven van het intellectueel eigendom een streepje voor bij de Belastingdienst. De fiscale faciliteit Innovatiebox maakt het mogelijk een serieuze korting op de af te dragen winstbelasting. 

Meer weten over uw subsidiekansen?

neem contact op