Extra subsidie voor grotere R&D projecten

Er zijn vele interessante subsidies voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Samenloop met de WBSO-subsidie, die eveneens is gericht op het R&D stadium van een project, is vaak toegestaan. De meeste regelingen zijn afgestemd op het MKB (kortweg < 250 medewerkers), maar ook voor grotere bedrijven is subsidie mogelijk.

Het gaat om subsidies oplopend tot ca. 35% tot 70% van de in aanmerking te nemen projectkosten.

Extra interessant bij dit soort subsidieprogramma’s is dat de kostengrondslag breed is. Niet alleen mag het project in meerdere jaren worden uitgevoerd. Ook zijn in principe alle type projectkosten subsidiabel. Dus naast de loonkosten gaat het om afschrijvingen van machines en apparatuur, verbruikte grondstoffen en materialen, kosten die door gespecialiseerde leveranciers in rekening worden gebracht, reis- en verblijfkosten, octrooikosten  en soms ook investeringen.

In veel gevallen, maar niet in alle, is het nodig dat uw bedrijf samenwerkt met een ander bedrijf of kennisinstelling. Voorbeelden van subsidieregelingen die aan dit profiel voldoen zijn:

  • EFRO – Grote R&D projecten
    Subsidie van 40% voor grotere, meerjarige projecten door bedrijven, met een minimum omvang van € 900.000 aan subsidiabele kosten. Daarbij moet het project geïnitieerd worden door bedrijven in Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland). De subsidie staat zowel open voor het MKB als voor grotere bedrijven.
  • MIT, onderdeel R&D-samenwerkingsprojecten
    De MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatieprojecten. Hierbij moet het project aansluiten bij de topsectoren-agenda, die overigens een breed scala een technologiegebieden bestrijkt. De subsidie bedraagt 35% met een maximum van € 350.000 (subsidie). De eerst volgende openstelling begint op 11 juni 2020.

Meer weten?

neem contact op