Subsidies voor bedrijfspanden

nieuwbouw, verbouw en renovatie

De investeringen in uw bedrijfspand kunnen rekenen op subsidies vanuit verschillende subsidieregelingen. Niet alleen het plaatsen van zonnepanelen, maar ook allerlei andere voorzieningen gericht op duurzaamheid of energie-efficiency kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Energiezuinige verlichting als LED, een energie-efficiënt klimaatsysteem, het terugwinnen van energie uit lucht-,  water- of afvalstromen, bepaalde soorten dakbedekking en isolatie zijn slechts enkele voorbeelden van subsidiabele investeringen.

In sommige gevallen kunnen bijna alle investeringen in (de verbetering van) een bedrijfspand in aanmerking voor subsidie. De subsidies zijn niet alleen beperkt tot de bouwkundige investeringen en installatietechniek. Ook inventaris, nieuwe apparatuur, machines en installaties kunnen onder bepaalde voorwaarden onder de subsidievoorwaarden vallen.

Daarnaast zijn er nog steeds aantrekkelijke mogelijkheden voor vastgoedinvesteringen met specifieke duurzaamheidscertificeringen als Breeam, GPR-gebouw en andere. Ook blijven er mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie voor de restauratie van monumentale gebouwen, waaronder industrieel erfgoed.

 

Voor alle grote of kleinere investeringen geldt dat het slim is deze op voorhand te laten controleren op subsidiemogelijkheden. De lijst van mogelijkheden is onbeperkt. Maar zoals altijd komt het erop aan de goede mogelijkheden snel te vinden en tegelijkertijd te voldoen aan de detailvoorwaarden van de subsidieverlener.

Meer weten?

neem contact op