Subsidie voor leren en persoonlijke ontwikkeling (SLIM)

Nieuwe subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB 

In het kader van een leven lang blijven leren heeft de Nederlandse overheid verschillende subsidies beschikbaar gesteld. Vanaf 2020 kunnen MKB bedrijven tot 80% subsidie krijgen vanuit de nieuwe SLIM-regeling. SLIM staat voor Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen. Subsidiabel zijn verschillende soorten activiteiten:

  • Het oprichten van een gezamenlijke bedrijfsschool, met of zonder de hulp van van een onderwijssinstelling
  • Het creëren van een leerrijke werkomgeving bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden via taakroulatie of taakaanpassing
  • Doorlichting van een bedrijf gericht op het maken van een opleidings- of ontwikkelplan
  • Het verkrijgen van loopbaanadviezen ten behoeve van werkenden in een MKB-onderneming
  • Het via praktijkleren up-to-date houden van werknemersvaardigheden
  • Het bieden van een praktijkleerplaats bij een erkend leerbedrijf, zonder strikte urennorm, begeleidingseisen of studieduur (ook wel derde leerweg genoemd)  

Zowel de externe advieskosten. alsook de directe loonkosten zijn subsidiabel. De subsidiehoogte voor het MKB bedraagt 60 tot 80%, met een maximum van € 25.000,=, voor een individuele ondernemer. Voor samenwerkingsverbanden (zoals brancheorganisaties) is ook subsidie mogelijk tot en met € 500.000. Ook voor grote bedrijven (ca. > 250 medewerkers) is subsidie mogelijk, alleen in de landbouw, horeca- en recreatiebranche. 

N.B. Voor de eerste openstelling voor MKB ondernemingen is € 15 miljoen gereserveerd. Er kan ingediend worden vanaf 2 maart 2020 12.00 uur en de sluiting is op dinsdag 31 maart 2020 om 17.00 uur. In het najaar volgt een tweede openstelling van 1 september tot en met 30 september. 

Meer weten?

Neem contact op