subsidies voor energietransitie

 

Er zijn steeds meer subsidies beschikbaar voor het stimuleren van de energietransitie bij bedrijven. Deze zijn aan te vragen voor alle aspecten van uw bedrijfsvoering, van huisvesting, productie, transport tot en met de ontwikkeling en verkoop van uw producten.

Subsidies voor energietransitie

De energietransitie heeft velen kanten én geeft minstens zoveel subsidiekansen. Het efficiënter gebruik en het besparen van energie door energie-efficiency, energiebesparing, duurzame energieopwekking (zonnepanelen, warmtepompen) zijn de meest bekende. Als uw bedrijf hiermee aan de slag gaat, wordt dit beloond met subsidies en fiscale voordelen. 

Energie

Investering in zonnepanelen, energiezuinige en energie neutrale gebouwen (BENG), ontwikkeling en aanschaf van elektrische voertuigen, elektrificatie van uw productieproces, maar ook het energetisch optimaliseren van uw bedrijfsgebouw of uw productieprocessen, wat u voorheen misschien ook al deed, kan nog steeds rekenen op subsidie. 

Grondstoffen

Ook efficiëntere omgang met grondstoffen, kan leiden tot financiële stimulering door de overheid. In het bijzonder gaat het dan om:

 • investeringen om te komen tot besparing op grondstoffen
 • gebruik van biobased grondstoffen
 • hergebruik van reststromen
 • gebruik van circulaire grondstoffen of producten

Als uw bedrijf grotere of kleinere stappen zet in de energietransitie en hiervoor kosten maakt, dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor subsidie. Alle fasen in dit proces kunnen subsidiabel zijn:

 • investeringen en kosten voor exploitatie
 • kosten voor haalbaarheidsonderzoek
 • kosten voor onderzoek en ontwikkeling
 • kosten voor demonstratie van de nieuwe technologie

Actuele subsidies energietransitie

Er is een steeds groter arsenaal aan subsidies beschikbaar voor alles wat de energietransitie kan helpen.  Enkele actuele subsidieregelingen voor 2020 zijn:

 • MIA (milieu-investeringsaftrek) en willekeurige afschrijvingsregeling Vamil
 • EIA (energie-investeringsaftrek)
 • Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++), opent op 17 maart 2020
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
 • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020, geopend op 15 januari 2020
 • Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport)
 • Topsector Energiestudies Industrie, geopend op 15 januari 2020
 • De subsidieregeling HER (Hernieuwbare Energieprojecten) 
 • Subsidietenders Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) 
 • Oost-Nederland: Slimme CO2-reductie (t/m 31 maart 2020)
 • Zuid-Nederland: Bevordering Duurzame Energie (t/m 31 mei 2020)
 • Versnelde klimaatinvesteringen industrie (t/m 30 juni 2020)

kolom een

Meer weten?

neem contact op