Voor wie werken wij?

In de afgelopen jaren hebben wij opdrachten uitgevoerd voor uiteenlopende organisaties in het bijzonder industrie, de IT-sector, groothandel en bedrijven op het gebied van ontwikkeling en beheer van vastgoed.

Industrie

In de industrie ligt hierbij de focus op voedingsmiddelensector, agribusiness, chemie (o.a. coatings en rubber), bouwmaterialen, machinebouw en de high tech sector.

IT-sector

Voor de IT sector zijn met succes subsidiewerkzaamheden uitgevoerd voor de gaming industry, de ontwikkeling van ERP systemen, systemen met IoT, AI, Big Data analytics en voorts voor uiteenlopende leveranciers van toegangssystemen voor bedrijfspanden tot stalautomatisering.

Vastgoed

In de vastgoedontwikkeling zijn we betrokken bij de subsidieverwerving voor nieuw te realiseren productieplants, met omvangen variërend van € 4 tot € 60 miljoen, kantoortorens tot 40.000 m2 bvo, alsmede nieuwbouw en renovaties van bedrijfsgebouwen, al dan niet onder duurzaamheidslabels als Breeam, Maatlat zeer duurzame utiliteitsbouw en GPR-gebouw. 

Vanaf 2019 is zijn er ook nieuwe subsidies voor circulaire bouwprojecten. Dit is een nieuw subsidiegebied. Aanzienlijke subsidies tot 40% zijn mogelijk voor utiliteitsgebouwen die deels of geheel uit circulaire materielen bestaan. 

Voorts hebben we ervaring met het aanvragen van subsidie voor de restauratie van monumentale gebouwen, waaronder industrieel erfgoed. 

Referenties

Voor concrete referenties brengen wij u graag in contact met onze opdrachtgevers.

neem contact op