Disclaimer

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in.

Er bestaat geen garantie dat de informatie op de website volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade of kosten van welke aard ook die ontstaat door het gebruik van deze website van welke aard dan ook. Eventuele verwijzing naar andere websites is louter ter informatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om deze website geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te distribueren of op enige andere wijze beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pionier Subsidieverwerving B.V.

Alle rechten voorbehouden © 2019